Писмени и устни преводи

Качествен устен и писмен превод от български на английски и от английски на български език.

Устни преводи от български на английски език и от английски на български език на:

 • бизнес преговори и срещи;
 • обществени прояви и неофициални срещи;
 • сделки, изповядвани пред нотариус;
 • пътувания и командировки;
 • семинари, конференции и конгреси;
 • културни събития;
 • други мероприятия и т.н.

Писмени преводи от български на английски език и от английски на български език на текстове от всички области:

 • документи, лични и служебни
 • лична и бизнес кореспонденция
 • молби, договори, тръжна документация
 • CV- та, интернет сайтове, рекламни материали, слайдове и презентации
 • юридически и икономически текстове
 • пълномощни, дипломи, удостоверения, сертификати, епикризи
 • свидетелства за съдимост и професионална квалификация
 • текстове от сферата на финансите, банковото дело, счетоводството и туризма
 • банкови извлечения и справки
 • техническа литература и ръководства
 • съдебна кореспонденция, свидетелски показания, протоколи, дела и свързаната с тях документация
 • закони и разпоредби
 • проектна документация по кандидатстване за европейско финансиране
 • художествена литература
 • документация по осиновяване
 • текстове от сферата на медицината, фармацевтиката, строителството, транспорта, маркетинга, околната среда, военното дело, селското стопанство, телекомуникациите, електрониката, IT и др.