Уроци по английски

Уроци по английски език, индивидуални и в малки групи, онлайн и/или в класна стая на всички нива за българи и чужденци на всички възрасти, деца и ученици, тинейджъри и студенти, възрастни, работещи, корпоративни клиенти (малки фирми и големи компании).

"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде." Китайска мъдрост
“Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде.” Китайска мъдрост

Преди около сто години много образовани хора учеха и говореха френски, когато общуваха с чужденци. Днес повечето хора ползват за комуникация английски, който се превърна в новия международен език. Броят на говорещите английски като втори език вече надвишава броя на онези, за които е майчин. Защо и как се случи това?

Има много причини, поради които английският е толкова популярен. Той е езикът на бизнеса. Друга важна причина е, че популярната американска култура (като филми, музика и Макдоналдс) бързо се разпространява по целия свят и носи със себе си и езика си.

В нашия глобален свят е все по-важно за хората да има език, на който да общуват помежду си и да се разбират. Смята се, че 300 милиона души говорят английски като втори език и още 100 милиона го използват свободно като чужд. По груба оценка, 1 000 000 000 или един милиард души по целия свят имат известни познания по английски, владеят го като роден, втори чужд или чужд език.

Английският е жива и жизнена система, която динамично се развива и променя, тъй като се говори в много държави. Преподава се в училищата в почти всички страни на земята. Същевременно английският не е твърде лесен език, ако желаем да общуваме свободно и грамотно на разнообразни теми.

Предлагам Ви да получите ефективно и целенасочено обучение по английски за деца и ученици, тинейджъри, възрастни, фирми и компании, както и специализирана подготовка за изпити и международно признати сертификати. Свържете се с мен, ако Ви е необходим разговорен английски или имате нужда от обучение в специфични области на познанието, бизнеса и науката?

Обучението се осъществява онлайн или в класна стая. Занятията се провеждат индивидуално или в малки групи. Материалите са разнообразни и подходящи, напълно съобразени със специфичните цели и нужди на всеки курсист.