Подготовка за изпити

Подготовката за явяване на изпит, която Ви предлагаме, включва широка гама от методи и стратегии за интензивна и ефективна подготовка в малки групи или индивидуално, дистанционно онлайн или в класна стая. Занятията се провеждат изцяло на английски и се отличават с комуникативен подход на обучение.

Курсистите следват специализиран подготвителен курс, който цели както разширяване и задълбочаване на общите умения за работа с английския език, така и покриване на изискванията към нивото и формата на съответния изпит и успешно справяне с изпита. Научавате се да четете и разбирате текстове, да изготвяте писмени работи, да се изразявате по-точно, по-ясно и по-гладко в разнообразни ситуации. Придобивате увереност, подобрявате общите си езикови умения и ниво, обогатявате речника си, упражнявате се върху тестове от минали изпити, получавате конкретни насоки, за да подобрите представянето си по всеки от изпитните компоненти, изграждате умения за справяне със специфичния формат на изпита в условията на ограничено време.

Всичко това постигаме с помощта на домашната работа като съществен аспект от подготовката.

IELTS изпит

Изпитът IELTS (International English Language Testing System) е международен тест по английски език, надежден и признат от образователни институции, държавни агенции, работодатели и професионални организации навсякъде по света. Ако искате да учите или работите в страна, където общуването е на английски език, IELTS е най-подходящият тест за вас.

TOEFL изпит

TOEFL е изпит за напреднали на ETS (Educational Testing Service), международна неправителствена организация, издаваща и администрираща изпитни тестове в глобален мащаб. Изпитът оценява степента на владеене на английски език на чуждестранни кандидат-студенти и студенти в академична среда. Предназначен е най-вече за бъдещи студенти, възнамеряващи да кандидастват в чужбина, както и за целите на емиграцията.

PTE (Pearson Test of English)

Изпитът PTE на Pearson PLC, UK, е в три формата: PTE General, PTE Academic и PTE Young Learners. Оценява и акредитира общи познания по езика. Всички варианти на изпита се признават в глобален мащаб и се приемат от университети, работодатели и национални образователни институции в много страни като доказателство за изискуемо ниво на владеене на английски.

Кандиадатстудентски изпити

Подготвителният курс е ориентиран към систематизиране и мобилизиране на знанията по английски език на кандидат-студентите за активното им прилагане в академична среда. Предназначен е най-вече за бъдещи студенти, възнамеряващи да кандидастват в България.

Матури по английски

Подготовителните курсове за матури по английски език са за 4-ти, 7-ми и 12-ти клас на общообразователните училища са ориентиранани към малки групи или индивидуално обучение. Подготовката разчита на контролиране на самоподготовката, отчита конкретните нужди и особености на всеки курсист и се съобразява с критериите на матурния изпит на съответното ниво.