Обучение по английски в малки групи

Обучението по английски език в неголяма група от 2 или 3 деца или възрастни на сходно ниво развива четирите основни езикови умения:

  • говорене
  • писане
  • слушане с разбиране
  • четене с разбиране

с интерактивни системи, които дават възможност за разнообразни комуникативни и игрови методи.

Може да учите английски с приятел / приятелка, член от семейството или съвсем непознат човек. Честотата на занятията зависи от възможностите на всеки от групата да се подготвя и да присъства. 

В малка група курсистите получават индивидуално внимание и с подходящи упражнения и интересни комуникативни задачи се придобиват знания и умения за свободно ползване на езика. С повече постоянство и редовно занимание знанията постепенно могат да се задълбочат и да се постигне отлично ниво на владеене на езика в разнообразни речеви ситуации.

Графикът е гъвкав, а занятията могат да се провеждат през седмицата или събота или неделя. Имате възможност да промените дните и часовете на уроците си от ден за ден.

Всяка група се състои от не повече от 4 курсисти на сходно ниво и възраст. Обучението е удобно и изключително ефективно за Вас. Методите и системите са напълно съобразени с конкретните Ви цели, ниво и бързина да усвоявате езикови умения. Получавате индивидуално и задълбочено внимание и най-подходящата за Вас програма, помагала и схема на работа. 

Нямате ограничение по отношение на съдържанието на курса на обучение, може да съкратите или удължите срока и обхвата на своя курс на обучение. 

Развивате всички езикови умения (четене и слушане с разбиране, говорене и писане) и добивате увереност при комуникацията на английски език.

Може да изберете да се обучавате в малка група от до четирима за всеки от предлаганите курсове по английски: общ английски на всички нива (А1, А2, В1, В2, С1, С2), разговорен английски, специализиран английски, технически английски, инженерен английски, финансов английски,  бизнес английски, юридически английски, английски на туризна и туристическата индустрия и други. 

Ако Ви е необходима, може да получите помощ с преводи, тестове, контролни и домашни работи, текущи изпитвания, писмени задания, проекти, интервщта за работа и т.н.

Имате достъп до интерактивни мултимедийни и занимателни форми и методи на обучение.

Подготвяте се за успешно явяване на изпити, като TOEFL, IELTS, PTE, за сертификат на Cambridge, като CPE, CAE, FCE, PET, KET, BEC, ILEC, ICFE, и т.н., както и за кандидатстудентски изпити за българските университети или за училищните матури, и др., като работите фокусирано по конкретни пропуски и езиковите аспекти, които затрудняват лично Вас до усвояване на задълбочени и трайни знания и развитие на увереност и свободно ползване на езика устно и писмено, при четене и слушане.

Възрастта Ви няма значение, обучение по английски в групи се предлага за малки и по-големи деца и ученици, тинейджъри, възрастни, корпоративни клиенти и други.

Уроците се провеждат в удобно за Вас време от 7.30 до 22.00 часа седем дни в седмицата, а срок за записване няма.