Обучение на фирми и корпоративни клиенти

Executive & Professional Training – Английски за фирми и корпоративни клиенти

Обучението по английски за фирми и корпоративни клиенти предлага избор между различни организационни решения. Всяко от тях се характеризира с определено ниво на интензивност на обучение, с определена вариативност при комбинирането на елементи от общ английски, бизнес английски, IBC (Международна бизнес комуникация) и индивидуални изисквания на курсистите, както и с определено ценово равнище.

Индивидуално обучение: Индивидуалните часове представляват нестандартизирани сесии, организирани на индивидуална база при съотношение един инструктор/ един курсист. Курсистите преминават през подробен анализ на специфичнитие образователни потребности и цели (лично техни, както и на организацията която представляват) преди началото на обучението. Това е изцяло нестандартизирано обучение при което времетраенето, структурата и мониторингът на напредъка се определят съвместно от преподавателя, курсиста и неговата организация. Този тип обучение допуска гъвкавост по отношение на часови рамки, изпитни формати и текстови материали. Курсът е подходящ за интензивно изучаващи английски.

Разширена програма за корпоративни клиенти: Този организационен модел позволява на курсистите да се включат в стандартна програма на интегрирани уроци (за 22 или 30 учебни часа) и да получат допълнителна индивидуална подготовка, съобразно техните специфични професионални нужди.  Това е много популярна опция, предлагаща възможности за обучение заедно с и от други съкурсници, но и гарантираща индивидуален ангажимент от страна на преподавателя при допълнителната подготовка, отчитащ професионалната ориентация на курсиста. Този модел е добро съчетание между индивидуално и групово обучение за корпоративни клиенти с оглед на качество на обучение и цена.

Групово обучение: Това е стандартна интегрирана програма при която курсистите се включват в група с други изучащи английски на същото ниво на владеене на езика, но от различни сфери на професионален опит и разнообразни лични интереси. Този тип обучение е в помощ най-вече на интензивно изучаващите английски курсисти, нуждаещи се от комуникационна среда. Този модел позволява и организиране и на Обучение в затворени групи където всеки елемент от обученито може да бъде аранжиран съобразно затворен колектив от сходни фирми, от една и съща фирма, или от една индустрия, които са на едно ниво на владеене на езика. Този тип обучение е много подходящ за изучаващите IBС (международна бизнес комуникация), бизнес и правен английски. В този случай индивидуалните такси за участниците  са в зависимост от големината на групата и от нейните специфични изисквания.

Изборът на организационен модел е от голямо значение за успеха на обучението и ние бихме се радвали да Ви помогнем при отчитането на специфичните нужди на Вашата организация в този избор, както и да Ви предложим допълнителни възможности, осигуряващи по-голяма ценова ефективност при специализирано обучение на екип от служители.