Подготовка за IELTS

IELTS

IELTS (International English Language Testing System) е международен тест по английски език, надежден и признат от образователни институции, държавни агенции, работодатели и професионални организации навсякъде по света.

Ако искате да учите или работите в страна, където общуването е на английски език, IELTS е най-подходящият тест за вас.

Изпитът IELTS се управлява съвместно от Британски съвет, IDP:IELTS Australia, и изпитния отдел на Университет Кеймбридж. Над 3 000 институции и програми в САЩ приемат резултатите от IELTS като доказателство за владеене на английски език.

На нашите курсисти предлагаме обучение за двете версии на IELTS:

1. Академична версия (Academic Version) – за кандидастващи във висши учебни заведения и за професионалисти.

2. Версия Общо подготовка (General Training Version) – за предприемащи извънучилищна квалификация или за целите на имиграцията

Програмата на курсовете подготвя курсистите при усвояването на знания, необходими за покриване на следните изпитни изисквания за IELTS:

Четене

Курсистите усвояват специфични умения за четене като бързо идентифициране на основни идеи в даден текст (skimming), търсене на ключови думи и идеи в текст (scanning) и боравене с непозната терминология. С помощта на тези умения курсистите се научават да разбират по-добре автентичните академични текстове, като доклади, есета, публикувани статии и др.

Писане

Курсистите усвояват практическите умения и граматика, необходими за правилното структуриране на писмен текст и се научават да селектират актуални и подходящи изразни средства при писане. Докато разширяват и задълбочават знанията си по английски, курсистите подобряват и възможностите си да използват академичен стил за достигане на по-голяма ефективност при конструирането на есета и академични доклади.

Слушане

Курсистите се запознават с широка гама от различни акценти на английския език, както и на различна скорост на говорене, възприети в рамките на академичната среда. Възможностите за практическо слушане включват разнообразни ситуативни опции, като слушане и следене за общите идеи и специфични детайли при лекции и / или разговори.

Говорене

Целта на подготовката е да увеличи увереността на курсистите и да подобри гладкостта на техния изказ чрез насочващи упражнения, дискусии, ролеви игри, както и групови и индивидуални презентации. Курсистите боравят с английски в академична среда, като се съсредоточават върху структурата, последователността и съгласуваността на речта. Обръщаме специално внимание не само на ясното и чисто възпроизводство на английската реч, но и на индивидуалната тоналност на говорещия. Курсистите обогатяват практичния си опит в говорене на английски, както и произношението си, с помощта на автентични задачи, като например изнасяне на презентации, изразяване и аргументиране на лично мнение в дискусионна и дебатна среда.