Подготовка за кандидатстудентски изпити

Подготовка на кандидат-студенти по английски

English for Prospective Students

Подготвителният курс е ориентиран към систематизиране и мобилизиране на знанията по английски език на кандидат-студентите за активното им прилагане в академична среда. Предназначен е най-вече за бъдещи студенти, възнамеряващи да кандидастват в България. Учебната програма на специализирания подготовителен курс покрива четирите основни езикови умения (слушане, четене, говорене и писане) като в допълнение включва индивидуални уроци, насочващи практики, практически съвети за изпитната среда, работа с академична и с книжовна лексика, критично мислене и рефлективно обучение.

Програмата на подготовка се съобразява с критериите на изпита в съответното висше учебно заведение и се стреми да помогне в изгаждането на знания и да консолидира владеенето на английски, адекватно на изпитния формат. Тя акцентира върху подхранването на трайна мотивация у кандидат-студента, към системно надграждане на знания и към самостоятелно мислене. Курсът е структуриран както към разширяване и задълбочаване на общите умения за работа с английския език, така и към покриване на следните изпитни прагове за този изпит:

Четене

Курсистите усвояват специфични умения за четене като бързо идентифициране на основни идеи в даден текст (skimming), търсене на ключови думи и идеи в текст (scanning) и боравене с непозната терминология. С помощта на тези умения курсистите се научават да разбират по-добре автентичните академични текстове, например доклади, есета, публикувани статии и др.

Писане

Курсистите усвояват практическите умения и граматика, необходими за правилното структуриране на писмен текст и се научават да селектират актуални и подходящи изразни средства при писане. Като разширяват и задълбочават знанията си по английски език, курсистите подобряват и възможностите си да използват академичен стил за достигане на по-голяма ефективност при построяването на съчинения и академични доклади.

В рамките на подготовката, курсистите развиват и надграждат познанията си за следните езикови системи:

  1. Граматика – обхват и приложение
  2. Лексика – обхват и приложение
  3. Правопис.