Подготовка за Cambridge FCE

Предлагаме Ви качествена практическа подготовка по формата на теста FCE (Cambridge First Certificate in English) с гарантирани резултати на изпита и получаване на сертификат.

FCE е изпит за напреднали на ниво Pre-Advanced / Upper-intermediate на Cambridge English Language Assessment, изпитна комисия и издателство към University of Cambridge, UK. Съответства на ниво В2 (Vantage) от Общоевропейската езикова рамка. Изпитът може да се държи в хартиен и в компютърен вариант.Съответства на ниво В2 съгласно вропейската езикова рамка. Курсистите следват специализиран подготвителният курс, който е структуриран както към разширяване и задълбочаване на общите умения за работа с английския език, така и към покриване на следните изпитни прагове за този изпит:

Четене

Курсистите се научават да разпознават и осмислят разнообразие от текстове в различни области, например бизнес доклади, публикувани статии, литературни откъси. Успоредно с това, те задълбочават практиката си в боравене с фокусирани към изпита FCE упражнения, например формулиране на общите идеи в даден текст, идентифициране на специфична информация, изследване на текстовата структура и използване на контекста при боравене с неизвестна терминология.

Писане

Курсистите усвояват практическите умения, необходими за писане на писма, статии, доклади, свободен текст и др. Те се научават да прилагат принципите на последователност и съгласуваност при структурирането на текстове, да използват идейно-свързващи способи и да селектират актуални и подходящи изразни средства при писане на даден текст. Като разширяват и задълбочават знанията си по английски, курсистите подобряват и възможностите си да използват средно-сложни граматически и езикови структури в писмен текст при подготвянето на специфични изпитни упражнения за FСЕ.

Слушане

Курсистите разширяват уменията си за слушане и осмисляне на английска реч в различни ситуации, като слушане на официални речи, лекции и презентации, неформални дискусии и свободни разговори. Те практикуват слушане за откриване на общите идеи, търсене на специфична информация и дедукция на значението от контекста.

Говорене

Целта тук е курсистите да се научат да представят пред слушатели себе си и своята позиция, да изразяват и дискутират собствената си гледна точка и да аргументират мнението си по даден въпрос. Те практикуват използването на средно-сложни граматически и речеви структури при разговор, подобряват произношението си и разработват стратегии за успешно решаване на зададени казуални проблеми.