Подготовка за Cambridge CPE

Proficiency

Proficiency

СPЕ е изпит за най-напреднали на Cambridge English Language Assessment, изпитна комисия и издателство към University of Cambridge, UK. СPЕ е атестат за най-високо ниво на владеене на английски език в изпитната система на Cambridge. Издържалите изпита кандидати са достигнали ниво на владеене на езика подобно на нивото на образован англоговорящ. CPE съответства на нивото C2 (Mastery) от Общоевропейската езикова рамка. Ориентиран е към хора, стремящи се към професионално развитие на високо ниво, както и към кандидат-студенти в престижни образователни институти с повишени изисквания за езикова компетентност. CPE се признава от висши учебни заведения и работодатели от цял свят.

Курсистите следват специализиран подготвителният курс, който е структуриран както към интензивно разширяване и задълбочаване на уменията за работа с английския език, така и към покриване на следните изпитни прагове за този изпит:

Четене

Курсистите се научават да разпознават и осмислят много голямо разнообразие от текстове в различни области, напр. бизнес доклади, публикувани статии, литературни откъси. Успоредно с това, те задълбочават практиката си в боравене с фокусирани към изпита CPE упражнения, напр. формулиране на общите идеи в даден текст, идентифициране на специфична информация, изследване на текстовата структура и използване на контекста при боравене с неизвестна терминология.

Писане

Курсистите усвояват практическите умения, необходими за писане на кратки текстове, статии, доклади и др. със завишена сложност. Те се научават да прилагат принципите на последователност и съгласуваност при структурирането на текстове, да използват идейно-свързващи способи и да селектират актуални и подходящи изразни средства при писане на даден текст. Разширявайки и задълбочавайки знанията си по английски, курсистите подобряват и възможностите си да използват сложни граматически и езикови структури в писмен текст при подготвянето на специфични изпитни упражнения за СPЕ.

Слушане

Курсистите разширяват уменията си за слушане и осмисляне на английска реч в различни ситуации, като слушане на официални речи, лекции и презентации, неформални дискусии и свободни разговори. Те практикуват слушане за откриване на ключови идеи, търсене на специфична информация и дедукция на значението от контекста.

Говорене

Целта е курсистите да се научат свободно и непринудено да представят пред слушатели определена позиция, да изразяват и дискутират гледна точка и да аргументират мнение по конкретни въпроси. Те практикуват използването на сложни граматически и речеви структури при разговор и презентиране, подобряват произношението си и разработват стратегии за успешно решаване на зададени казуални проблеми.