Подготовка за Cambridge KET

KЕT (Key English Test – базов тест) е изпит за начинаещи от нива Elementary до Pre-Intermediate на Cambridge English Language Assessment, изпитна комисия и издателство към University of Cambridge, UK. KET дава възможност на кандидатите да демонстрират ниво на владеене на езика, необходимо за пътуване в страни, където се говори английски. KET съответства на ниво А2 (Waystage) от Общоевропейската езикова рамка. Това ниво е показател за умения за писане и говорене, необходими при ежедневното общуване на начално ниво. Изпитът може да се държи в хартиен и в компютърен вариант.

Курсистите следват подготвителният курс по общ английски в съчетание със специализирани подготвителни сесии за самия изпит, целящи покриване на следните изпитни умения:

Четене

Курсистите развиват общи умения за четене на английски език, които им позволяват да четат и осмислят сравнително кратки текстове от порядъка на обяви, брошури, неспециализирани статии от медиите и др.

Писане

Курсистите усвояват общи практическите умения и граматика, които им позволяват да откриват необходимите думи и изрази, пропуснати в даден неспециализиран текст, както и сами да построяват кратки текстови материали.

Слушане

Курсистите развиват общи умения за слушане и разбиране на английска реч, които им позволяват да осмислят общи изявления (обяви, предупреждения, указания, упътвания и т.н.), както и да следват разговорна реч с нормална скорост на говорене.

Говорене

Целта тук е курсистите да развият общи умения за речева комуникация на английски език, което да им позволи да задават и да отговарят на несложни въпроси, както и да участват пълноценно в базисни разговори с ежедневна тематика.

Подготовката по общ английски предоставя фундаменталните знания, необходими за изпит KET. Тя е достъпна за курсисти от всички възрасти, които имат необходимост или интерес към развиване и задълбочаване на общите си езикови познания по английски език. Курсът е подходящ както за учащи с начални, минимални или латентни познания по езика, така и за абсолютно начинаещи. Той предполага бързо и ефективно навлизане в спецификата на английския език и е ориентиран преди всичко към осезаемо и значително подобрение на говорните умения. Тази подготовка е допълнена с конкретни, практически и специфични подготвителни сесии за изпита КЕТ, посветени на съответния актуален формат на теста, при които курсистите получават специализирана консултация за този изпит, за да се гарантира успешното явяване на изпита, високите крайни резултати и добиването на сертификата.