Cambridge YLE (Starters, Movers, Flyers)

YLE е стандартизиран изпит за деца от 7 до 12 години на Cambridge English Language Assessment, изпитна комисия и издателство към University of Cambridge, UK. Представлява тематично-базиран тест, структуриран така, че да е едновременно приятен и мотивиращ за децата. Изпитът е на три нива:

YLE създава първоначална положителна представа у децата за изпитна среда при изучаване на английски език, която е стимул и основа на тяхната по-голяма увереност и самостоятелност. При всяко издържано ниво се издава отделен сертификат от University of Cambridge, целящ да мотивира допълнително децата в изучаването на езика. За успешното представяне на изпитите децата трябва да имат определен за всяко ниво набор от знания по английски, да познават в детайли формата и критериите на изпитите, както и по-възможност да имат натрупан опит в симулирани изпитни сесии. От изключително значение е и развитието на логическото им мислене и степента на лексикален запас.

Подготовка за за изпита YLE се съобразява с изпитния формат, състоящ се от три секции: слушане, четене с писане, както и говорене (с представител на University of Cambridge), оценяващ не само езиковите, но и комуникативните умения на децата. По тази причина, подготвителният курс е преди всичко интересен и приятен и осигурява на децата среда в която да се упражняват свободно да комуникират на английски и да си взаимодействат в процеса на обучение както с преподавателя, така и помежду си. Учебните текстове са тематично организирани, като децата упражняват уменията си да ползват и прилагат правилно езикови структури в реалистичен контекст, а по-късно и да използват езика за изпълнение на специфични комуникативни задачи. Задържането на детското внимание и интерес е с приоритетно значение при всички нива на обучение.