Подготовка за Cambridge PET

PЕT (Preliminary English Test – предварителен тест) е изпит за учащи от средни нива от Pre-Intermediate до Intermediate на Cambridge English Language Assessment, изпитна комисия и издателство към University of Cambridge, UK. Подходящ е за хора, чиито езикови умения са практически приложими, включително за работа, обучение и социално общуване. PET е признат от много работодатели и образователни институции като доказателство за владеене на езика на средно ниво. PET съответства на ниво B1 (Threshold) от Общоевропейската езикова рамка. Изпитът може да се държи в хартиен и в компютърен вариант.

 

Курсистите следват подготвителния курс по общ английски в съчетание със специализирани подготвителни сесии за самия изпит, както и пробни изпити, които целят покриване на следните изпитни умения:

Четене

Курсистите развиват общи умения за четене на английски език, които им позволяват да разбират основните идеи в текстове от порядъка на обяви, брошури, статии от медиите и др.

Писане

Курсистите усвояват общи практическите умения и граматика и лексика, които да им позволяват да създават текстови материали като съобщения, писма, имейли, кратки разкази, както и да се запознаят с официални книжовни и непринудени разговорни стилове на писане на английски език. 

Говорене

Целта е курсистите да задълбочат общите си умения за речева комуникация на английски език, което да им позволи да разговарят на ежедневна тематика, да задават и отговарят на въпроси и да изразяват своите собствени отношения, чувства и възприятия. 

Слушане

Курсистите развиват общи умения за слушане на английска реч, които им позволяват да разбират изявления и разговори на ежедневна тематика от различни говорещи, както и да интерпретират техните отношения, чувства и възприятия.

Подготовката по общ английски предоставя фундаменталните знания, необходими за успешното явяване на изпит PET. Тя е достъпна за курсисти на всички възрасти, които имат необходимост или интерес към развиване и задълбочаване на общите си езикови познания и умения по английски език. Курсът е подходящ както за учащи с начални, минимални или латентни познания по езика, така и за абсолютно начинаещи. Той предполага бързо и ефективно навлизане в спецификата на английския език и е ориентиран преди всичко към осезаемо и значително подобрение на говоримите и писмени умения. Тази подготовка се осъществява успоредно с конкретни практически подготвителни сесии за изпита PЕТ, изцяло по актуалния формат на теста, както и провеждане на пробни изпити, при които курсистите получават специализирани консултации за този изпит с цел осигуряване на успешно явяване на изпита, висок резултат и добиване на съответния сертификат.