Разговорен английски

“Заговори, че да те видя.” Сократ

Подготовката по Разговорен или комуникативен английски е достъпна за курсисти от всички възрасти, които имат необходимост или интерес към развиване на общите си езикови познания по английски. Курсът е подходящ както за учащи с начални, минимални или латентни познания по езика, така и за абсолютно начинаещи. Той предполага бързо и ефективно навлизане в спецификата на английския и е ориентиран преди всичко към осезаемо и значително подобрение на говорните умения.

Говорене

Речта е в основата на всяка комуникация и подготовката по Разговорен английски се ангажира почти изцяло върху развитие на говорните умения. Курсистите се фокусират върху повишаване акуратността на своето произношение, върху гладкостта на речта си и върху разширяване на капацитета на изразните си средства. Те също така развиват и комуникативни компетенции и способност да се изразяват ясно в различни ситуации и контекст. Развитието на разговорните им умения допълнително повишава увереността на курсистите при използването на английския език като средство за комуникация.

Слушане

Курсистите се запознават с широк кръг от различни акценти на английския език както и на различна скорост на говорене. Възможностите за практическо слушане включват набор от ситуативни опции като слушане и следене за общите идеи и за специфична информация в ежедневни ситуации като непринудени разговори и обсъждания. В рамките на подготовката, курсистите развиват и надграждат познанията си както за лексиката (обхват и приложение) така и за произношението.

Четене

Курсистите усвояват най-общи умения за четене, във връзка с развитието на комуникативните си езикови умения, както и за да им позволяват бързо идентифициране на знаци, съобщения, кратки изявления и пояснителни текстове.

Писане

Курсистите усвояват най-общи практически езикови умения за писане, които им позволяват да конструират текстови материали като кратки съобщения, писма, указания и др.